Skip to content

POZNAJ NASZE MOŻLIWOŚCI
WYBIERZ NAJLEPSZE DLA
SIEBIE ROZWIĄZANIE

POZNAJ NASZE MOŻLIWOŚCI
WYBIERZ NAJLEPSZE DLA
SIEBIE ROZWIĄZANIE

Suwnice

Suwnice Pomostowe

Suwnice natorowe jednodźwigarowe

Suwnice natorowe jednodźwigarowe, należą do jednych z najczęściej stosowanych urządzeń do transportu bliskiego wewnątrz hali produkcyjnej. Zamontowane są zazwyczaj na podtorzu umieszczonym bezpośrednio na słupach hali, natomiast elementem podnoszącym jest wciągnik podwieszony do dźwigara. W przypadku, gdy projektant nie przewidział obciążenia hali suwnicami montuje się je na oddzielnych podtorzach wolnostojących. Jest to rozwiązanie, które ogranicza przestrzeń produkcyjną wprowadzając w nią dodatkowe słupy, jakkolwiek, bardzo często jest to tańsze, niż przebudowa hali.

Zalety:

 • Ekonomiczna konstrukcja
 • Ekonomiczna eksploatacja
Suwnice dwudźwigarowe

W przypadku większych udźwigów, gdzie most suwnicy jednodźwigarowej osiągnąłby zbyt duże rozmiary stosuje się suwnice natorowe dwudźwigarowe. Obciążenie w takich suwnicach rozłożone jest na dwóch belkach, co pozwala na zachowanie optymalnych wymiarów całego urządzenia. Zamiast podwieszonych wciągników montuje się wciągarki poruszające się po torach umieszczonych na górze dźwigrów. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko pod względem ekonomicznym, ale też i użytkowym, ponieważ pozwala na zachowanie odpowiedniej wysokości podnoszenia.

Zalety:

 • Duże wysokości podnoszenia
 • Duże udźwigi
Suwnice podwieszane

Suwnice natorowe montuje się zazwyczaj na całej rozpiętości hali. Gdy jednak nasza przestrzeń robocza znajduje się gdzieś na środku, a nie chcemy tam stawiać dodatkowych słupów idealnym rozwiązanie staje się suwnica podwieszana. Montuje się ją na dedykowanym podtorzu podwieszonym do dachu, co oczywiście wymaga odpowiednio wytrzymałej konstrukcji hali.

Zalety:

 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
 • Brak dodatkowych słupów
Lekkie suwnice podwieszane

Lekkie suwnice podwieszane są w praktyce oddzielną grupą suwnic. Różnią się od suwnic standardowych specjalną konstrukcją, która w połączeniu z ich szeroką gamą modułowych rozwiązań daje im niesamowitą mobilność. Z tego też powodu są często wykorzystywane jako suwnice stanowiskowe, zwiększając efektywność pracy.

Zalety:

 • Mobilność
 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
 • Lekka konstrukcja
 • Brak dodatkowych słupów

Suwnice Bramowe

Suwnice bramowe

Suwnice bramowe stosuje się najczęściej w miejscach, gdzie nie ma możliwości zamontowania wysoko umieszczonego podtorza, np. na zewnątrz, poza halą. Tor jezdny takiej suwnicy znajduje się na poziomie roboczym dzięki czemu nie ma potrzeby stawiania dodatkowej konstrukcji. Ma to szczególne uzasadnienie w przypadku podtorzy długich, gdzie każdy kolejny metr generowałby dodatkowe koszty inwestycji. Oprócz tego suwnice bramowe montuje się wtedy, gdy przestrzeń robocza znajduje się na środku hali, a wielkość udźwigu oraz konstrukcja dachu nie pozwala na zamontowanie suwnicy podwieszanej.

Zalety:

 • Brak dodatkowej konstrukcji podtorza
 • Duże udźwigi
 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
Suwnice półbramowe

W praktyce spotyka się również suwnice półbramowe, które są swego rodzaju połączeniem suwnicy bramowej z suwnicą pomostową. Analogicznie jak dla suwnic natorowych, jako konstrukcję wsporczą jednej nitki podtorza wykorzystuje się słupy hali. Z kolei druga nitka podtorza montowana jest na poziomie roboczym, dzięki czemu korzysta się z niektórych zalet, jakie posiadają suwnice bramowe.

Zalety:

 • Możliwość montażu na części rozpiętości hali
 • Brak dodatkowych słupów

Suwnice Konsolowe

Suwnice konsolowe

Suwnice konsolowe są to specjalne konstrukcje suwnic montowane do podtorza znajdującego się z ścianie hali. Stosuje się je w miejscach, gdzie nie ma możliwości montażu toru jezdnego do dachu oraz na posadzce w części produkcyjnej, a pole pracy suwnicy znajduję się na niepełnej rozpiętości hali. W praktyce suwnice konsolowe montuje wraz z zamontowanymi nad nimi suwnicami pomostowymi, które to właśnie uniemożliwiają standardowy montaż dodatkowej suwnicy. Z uwagi na bardzo nietypowe obciążenie konstrukcji hali tego typu rozwiązania wdraża się już na etapie jej projektowania, gdzie znany jest szczegółowy proces produkcyjny.

Zalety:

 • Możliwość montażu na części rozpiętości hali
 • Brak podtorza i dodatkowych słupów w części produkcyjnej
Suwnice natorowe

Suwnice natorowe jako jedne z suwnic pomostowych, są najczęściej stosowanym urządzeniem do transportu bliskiego wewnątrz hali produkcyjnej. Zamontowane są zazwyczaj na podtorzu umieszczonym bezpośrednio na słupach hali. W przypadku, gdy projektant nie przewidział obciążenia hali suwnicami montuje się je na oddzielnych podtorzach wolnostojących. Jest to rozwiązanie, które ogranicza przestrzeń produkcyjną wprowadzając w nią dodatkowe słupy, jakkolwiek, bardzo często jest to tańsze, niż przebudowa hali.

Suwnice jednodźwigarowe

Podstawową suwnicą natorową jest suwnica jednodźwigarowa, ponieważ jej konstrukcja w odniesieniu do najczęściej stosowanych udźwigów jest najbardziej ekonomiczna. Dla większych udźwigów, gdzie most suwnicy jednodźwigarowej osiągną by zbyt duże rozmiary, stosuje się suwnice dwudźwigarowe. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko pod względem ekonomicznym, ale też i użytkowym, ponieważ pozwala na zachowanie odpowiedniej wysokości podnoszenia.

Zalety:

 • Ekonomiczna konstrukcja
 • Duże wysokości podnoszenia
 • Duże udźwigi
Suwnice podwieszane

Suwnice natorowe montuje się zazwyczaj na całej rozpiętości hali. Gdy jednak nasza przestrzeń robocza znajduje się gdzieś na środku, a nie chcemy tam stawiać dodatkowych słupów idealnym rozwiązanie staje się suwnica podwieszana. Montuje się ją na dedykowanym podtorzu podwieszonym do dachu, co oczywiście wymaga odpowiednio wytrzymałej konstrukcji hali.

Zalety:

 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
 • Brak dodatkowych słupów
Lekkie suwnice podwieszane

Lekkie suwnice podwieszane są w praktyce oddzielną grupą suwnic. Różnią się od suwnic standardowych specjalną konstrukcją, która w połączeniu z ich szeroką gamą modułowych rozwiązań daje im niesamowitą mobilność. Z tego też powodu są często wykorzystywane jako suwnice stanowiskowe, zwiększając efektywność pracy.

Zalety:

 • Mobilność
 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
 • Lekka konstrukcja
 • Brak dodatkowych słupów
Suwnice bramowe

Suwnice bramowe stosuje się najczęściej w miejscach, gdzie nie ma możliwości zamontowania wysoko umieszczonego podtorza, np. na zewnątrz, poza halą. Tor jezdny takiej suwnicy znajduje się na poziomie roboczym dzięki czemu nie ma potrzeby stawiania dodatkowej konstrukcji. Ma to szczególne uzasadnienie w przypadku podtorzy długich, gdzie każdy kolejny metr generowałby dodatkowe koszty inwestycji. Oprócz tego suwnice bramowe montuje się wtedy, gdy przestrzeń robocza znajduje się na środku hali, a wielkość udźwigu oraz konstrukcja dachu nie pozwala na zamontowanie suwnicy podwieszanej.

Zalety:

 • Brak dodatkowej konstrukcji podtorza
 • Duże udźwigi
 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
Suwnice półbramowe

W praktyce spotyka się również suwnice półbramowe, które są swego rodzaju połączeniem suwnicy bramowej z suwnicą pomostową. Analogicznie jak dla suwnic natorowych, jako konstrukcję wsporczą jednej nitki podtorza wykorzystuje się słupy hali. Z kolei druga nitka podtorza montowana jest na poziomie roboczym, dzięki czemu korzysta się z niektórych zalet, jakie posiadają suwnice bramowe.

Zalety:

 • Możliwość montażu na części rozpiętości hali
 • Brak dodatkowych słupów
Suwnice konsolowe

Suwnice konsolowe są to specjalne konstrukcje suwnic montowane do podtorza znajdującego się z ścianie hali. Stosuje się je w miejscach, gdzie nie ma możliwości montażu toru jezdnego do dachu oraz na posadzce w części produkcyjnej, a pole pracy suwnicy znajduję się na niepełnej rozpiętości hali. W praktyce suwnice konsolowe montuje wraz z zamontowanymi nad nimi suwnicami pomostowymi, które to właśnie uniemożliwiają standardowy montaż dodatkowej suwnicy. Z uwagi na bardzo nietypowe obciążenie konstrukcji hali tego typu rozwiązania wdraża się już na etapie jej projektowania, gdzie znany jest szczegółowy proces produkcyjny.

Zalety:

 • Możliwość montażu na części rozpiętości hali
 • Brak podtorza i dodatkowych słupów w części produkcyjnej

Żurawie

Żurawie Słupowe

Żurawie słupowe

Żurawie słupowe są idealną alternatywą dla suwnic, gdy transport ładunku nie odbywa się na znacznych odległościach. Traktowane są zazwyczaj jako urządzenia stanowiskowe lub między-stanowiskowe do obsługi w niewielkim polu działania, co wiąże się zazwyczaj z wykorzystaniem na niepełnej rozpiętości hali. Zaletą takiego żurawia jest możliwość postawienia go w dowolnym miejscu, bez potrzeby ograniczania przestrzeni dodatkowym podtorzem. Żurawie słupowe wymagają dodatkowego fundamentu, choć niekiedy jest to i tak lepsze rozwiązanie, ponieważ ingerencja w istniejącą konstrukcję podłoża jest niejednokrotnie tańsza, niż ingerencja w konstrukcję nośną hali. W praktyce, żurawie bardzo często stosowane są jako urządzenia serwisowe, służące do obsługi dedykowanej maszyn, niekiedy nawet zamontowane bezpośrednio na niej. Podnoszenie ładunku odbywa się zazwyczaj za pomocą napędu elektrycznego, natomiast przejazd wózka oraz obrót może być elektryczny lub ręczny.

Zalety
 • Brak dodatkowego podtorza
 • Uniwersalność
 • Możliwość postawienia w dowolnym miejscu hali
 • Możliwość pracy na 360° wokół słupa

Żuraw Przyścienny

Żuraw przyścienny

W przypadku, gdy pole pracy znajduje się w pobliżu słupa hali, a transport ładunku nie odbywa się na znacznych odległościach, można zastosować żuraw przyścienny. W przeciwieństwie do żurawia słupowego nie wymaga on dodatkowego fundamentu, jakkolwiek konstrukcja słupa lub ściany hali, do której jest on zazwyczaj montowany musi uwzględniać pochodzące od niego obciążenie. W praktyce, zdarza się też, że żurawie tego typu montuje się bezpośrednio na konstrukcji jakiejś maszyny, gdzie pełną funkcję urządzenia serwisowego. Pomimo powiązania się tego typu żurawiami z konstrukcją hali nie ograniczamy możliwości zastosowania suwnic pracujących powyżej. Tak samo, jak w żurawiach słupowych podnoszenie ładunku odbywa się zazwyczaj za pomocą napędu elektrycznego natomiast przejazd wózka oraz obrót może być elektryczny lub ręczny.

Żurawie
 • Brak dodatkowego podtorza
 • Brak dodatkowego fundamentu
 • Możliwość montażu na części rozpiętości hali
 • Montaż na istniejącym słupie lub ścianie
Żurawie słupowe

Żurawie słupowe są idealną alternatywą dla suwnic, gdy transport ładunku nie odbywa się na znacznych odległościach. Traktowane są zazwyczaj jako urządzenia stanowiskowe lub między-stanowiskowe do obsługi w niewielkim polu działania, co wiąże się zazwyczaj z wykorzystaniem na niepełnej rozpiętości hali. Zaletą takiego żurawia jest możliwość postawienia go w dowolnym miejscu, bez potrzeby ograniczania przestrzeni dodatkowym podtorzem. Żurawie słupowe wymagają dodatkowego fundamentu, choć niekiedy jest to i tak lepsze rozwiązanie, ponieważ ingerencja w istniejącą konstrukcję podłoża jest niejednokrotnie tańsza, niż ingerencja w konstrukcję nośną hali. W praktyce, żurawie bardzo często stosowane są jako urządzenia serwisowe, służące do obsługi dedykowanej maszyn, niekiedy nawet zamontowane bezpośrednio na niej. Podnoszenie ładunku odbywa się zazwyczaj za pomocą napędu elektrycznego, natomiast przejazd wózka oraz obrót może być elektryczny lub ręczny.

Zalety
 • Brak dodatkowego podtorza
 • Uniwersalność
 • Możliwość postawienia w dowolnym miejscu hali
 • Możliwość pracy na 360° wokół słupa
Żuraw przyścienny

W przypadku, gdy pole pracy znajduje się w pobliżu słupa hali, a transport ładunku nie odbywa się na znacznych odległościach, można zastosować żuraw przyścienny. W przeciwieństwie do żurawia słupowego nie wymaga on dodatkowego fundamentu, jakkolwiek konstrukcja słupa lub ściany hali, do której jest on zazwyczaj montowany musi uwzględniać pochodzące od niego obciążenie. W praktyce, zdarza się też, że żurawie tego typu montuje się bezpośrednio na konstrukcji jakiejś maszyny, gdzie pełną funkcję urządzenia serwisowego. Pomimo powiązania się tego typu żurawiami z konstrukcją hali nie ograniczamy możliwości zastosowania suwnic pracujących powyżej. Tak samo, jak w żurawiach słupowych podnoszenie ładunku odbywa się zazwyczaj za pomocą napędu elektrycznego natomiast przejazd wózka oraz obrót może być elektryczny lub ręczny.

Zalety
 • Brak dodatkowego podtorza
 • Brak dodatkowego fundamentu
 • Możliwość montażu na części rozpiętości hali
 • Montaż na istniejącym słupie lub ścianie

Wciągniki i wciągarki

Wciągnik Linowy

Wciągnik linowy

Wciągnik linowy to kompaktowe urządzenie do podnoszenia ładunku w pionie. Najczęściej spotyka się je jako jeden z elementów składowych suwnicy, gdzie przemieszczają się wzdłuż belki suwnicowej. Można je również z powodzeniem montować na nieruchomej belce stacjonarnej, będącej częścią jakieś konstrukcji nośnej (np. stropu hali) lub punktowo, bez przejazdu, w jednym określonym miejscu. W praktyce, podnoszenie ładunku odbywa się elektrycznie, natomiast przejazd po belce może być ręczny lub elektryczny. W odróżnieniu do wciągników łańcuchowych, układ linowy jest lżejszy oraz bezpieczniejszy dzięki czemu wciągniki linowe stały się najczęściej stosowanym rozwiązaniem w transporcie bliskim. Choć liny mają krótszy okres eksploatacji, to ich zużycie jest łatwo dostrzegalne i przy prawidłowej konserwacji ryzyko zerwania jest minimalne.

Zalety
 • Lekka konstrukcja
 • Możliwość montażu na pojedynczej belce
 • Możliwość przejazdu po zakrzywionym torze
 • Bezpieczeństwo

Wciągnik Łańcuchowy

Wciągnik łańcuchowy

Wciągnik łańcuchowy tak samo jak wciągnik linowy, jest kompaktowym urządzeniem do podnoszenia ładunku w pionie. Montować je można zarówno na belce suwnicy, nieruchomej belce konstrukcji nośnej, jak i punktowo. Przejazd takiego wciągnika również może być ręczny lub elektryczny. Istotną różnicą przy zastosowaniu łańcucha zamiast liny jest przede wszystkim dłuższa żywotność, co w praktyce przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji. Choć jest też kilka czynników, które sprawiły, że wciągniki łańcuchowe stosuje się raczej przy mniejszych udźwigach i mniejszych wysokościach podnoszenia. Przede wszystkim ciężar samego łańcucha, który sprawia, że przy pewnej jego długości staję się on dość istotnym czynnikiem. Problematyczne staje się też stosowanie przełożeń wielokrążkowych, wymaganych przy większych udźwigach. Ponadto, zerwanie łańcucha może odbyć się gwałtownie, bez żadnych symptomów poprzedzających, przez unika się ich przy odpowiedzialnych zastosowaniach.

Zalety
 • Możliwość montażu na pojedynczej belce
 • Możliwość przejazdu po zakrzywionym torze
 • Koszt eksploatacji

Wciągarki Linowe

Wciągarki linowe

Teoretyczne pojęcie wciągarki linowej jest dość szerokie i nie do końca oddaje prawdziwy charakter tego urządzenia powszechnie stosowanego w branży suwnicowej. W praktyce, wciągarka linowa jest kompaktowym urządzeniem montowanym na dźwigarach suwnicy i nie wymaga żadnej dodatkowej konstrukcji nośnej. Definicyjną konstrukcją nośna są w tym przypadku są same dźwigary, po których porusza się wciągarka. W przypadku dużych udźwigów, wymagających suwnic dwudźwigarowych oraz wielokrążków o dużym przełożeniu, wciągarka staje się najbardziej uzasadnianym rozwiązaniem zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Zalety
 • Duże udźwigi
 • Duże wysokości podnoszenia
 • Bezpieczeństwo
Wciągnik linowy

Wciągnik linowy to kompaktowe urządzenie do podnoszenia ładunku w pionie. Najczęściej spotyka się je jako jeden z elementów składowych suwnicy, gdzie przemieszczają się wzdłuż belki suwnicowej. Można je również z powodzeniem montować na nieruchomej belce stacjonarnej, będącej częścią jakieś konstrukcji nośnej (np. stropu hali) lub punktowo, bez przejazdu, w jednym określonym miejscu. W praktyce, podnoszenie ładunku odbywa się elektrycznie, natomiast przejazd po belce może być ręczny lub elektryczny. W odróżnieniu do wciągników łańcuchowych, układ linowy jest lżejszy oraz bezpieczniejszy dzięki czemu wciągniki linowe stały się najczęściej stosowanym rozwiązaniem w transporcie bliskim. Choć liny mają krótszy okres eksploatacji, to ich zużycie jest łatwo dostrzegalne i przy prawidłowej konserwacji ryzyko zerwania jest minimalne.

Zalety
 • Lekka konstrukcja
 • Możliwość montażu na pojedynczej belce
 • Możliwość przejazdu po zakrzywionym torze
 • Bezpieczeństwo
Wciągnik łańcuchowy

Wciągnik łańcuchowy tak samo jak wciągnik linowy, jest kompaktowym urządzeniem do podnoszenia ładunku w pionie. Montować je można zarówno na belce suwnicy, nieruchomej belce konstrukcji nośnej, jak i punktowo. Przejazd takiego wciągnika również może być ręczny lub elektryczny. Istotną różnicą przy zastosowaniu łańcucha zamiast liny jest przede wszystkim dłuższa żywotność, co w praktyce przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji. Choć jest też kilka czynników, które sprawiły, że wciągniki łańcuchowe stosuje się raczej przy mniejszych udźwigach i mniejszych wysokościach podnoszenia. Przede wszystkim ciężar samego łańcucha, który sprawia, że przy pewnej jego długości staję się on dość istotnym czynnikiem. Problematyczne staje się też stosowanie przełożeń wielokrążkowych, wymaganych przy większych udźwigach. Ponadto, zerwanie łańcucha może odbyć się gwałtownie, bez żadnych symptomów poprzedzających, przez unika się ich przy odpowiedzialnych zastosowaniach.

Zalety
 • Możliwość montażu na pojedynczej belce
 • Możliwość przejazdu po zakrzywionym torze
 • Koszt eksploatacji
Wciągarki linowe

Teoretyczne pojęcie wciągarki linowej jest dość szerokie i nie do końca oddaje prawdziwy charakter tego urządzenia powszechnie stosowanego w branży suwnicowej. W praktyce, wciągarka linowa jest kompaktowym urządzeniem montowanym na dźwigarach suwnicy i nie wymaga żadnej dodatkowej konstrukcji nośnej. Definicyjną konstrukcją nośna są w tym przypadku są same dźwigary, po których porusza się wciągarka. W przypadku dużych udźwigów, wymagających suwnic dwudźwigarowych oraz wielokrążków o dużym przełożeniu, wciągarka staje się najbardziej uzasadnianym rozwiązaniem zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Zalety
 • Duże udźwigi
 • Duże wysokości podnoszenia
 • Bezpieczeństwo

Urządzenia podhakowe

Trawers Stały

Trawers stały

Trawers stały czasami też określany potocznie jako trawersa, jest podstawowym urządzeniem podhakowym, bardzo często wręcz niezbędnym do transportu niektórych ładunków. Ma to szczególnie miejsce w przypadku wiązek prętów, czy profili, które  w praktyce sprzedawane są w odcinkach 3, 6 lub 12-metrowych. O ile odcinki 3-metrowe nie sprawiają zazwyczaj problemów, to w przypadku 12 metrów zaczepienie takiego ładunku tylko w jednym miejscu może całkowicie uniemożliwić jego transport. Cechą szczególną takiego trawersu stałego jest stały rozstaw punktów zaczepienia, czyli miejsc, do których możemy podwiesić ładunek. Najczęściej wystarczą dwa takie punkty, jakkolwiek w przypadku profili bardzo smukłych i wrażliwych na ugięcie można być ich kilka. Sam trawers montuje się do suwnicy bezpośrednio na hak. Bardzo długie trawersy, montuje się na dwóch hakach, co w praktyce wymaga dwóch suwnic lub dwóch wciągników pracujących w układzie tandemowym. Zdarza się też, że takie długie trawersy montuje się na pojedynczym haku z wykorzystaniem dodatkowego zawiesia linowego lub łańcuchowego. Taki układ jest niekorzystny z powodu mniejszej stabilizacji długiego ładunku oraz obniżenia użytecznej wysokości podnoszenia, jakkolwiek często praktykowany z uwagi na aspekty ekonomiczne.

Trawers regulowany

Trawers regulowany również nazywany potocznie trawersą, posiada możliwość zmiany rozstawu punktów zaczepienia. Wiąże się to z dodatkowymi elementami ruchomymi konstrukcji oraz z nieco większa masą i ceną, jakkolwiek uniwersalność takiego rozwiązania sprawiła, że jest ono bardzo często stosowane.

Zalety
 • Możliwość transportowania długich ładunków
 • Bezpieczeństwo
 • Stabilność

            Zalety:

 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
 • Brak dodatkowych słupów

Trawersy Elektromagnetyczne

Trawersy elektromagnetyczne

Trawersy elektromagnetyczne wykorzystuje się głównie tam, gdzie występuje duża częstotliwość zmiany ładunku, a krótki czas jego podwieszania jest istotnym elementem procesu. Zaczepienie ładunku może odbywać się zdalnie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu przez operatora. Z uwagi na wymagane właściwości ładunku stosowane są wyłącznie do transportowania stali magnetycznych, takich jak stal S235. Ich zalety sprawdzają się szczególnie w przypadku dużych i ciężkich elementów płaskich.

Zalety
 • Szybkość podwieszenia ładunku
 • Duże udźwigi
 • Możliwość zdalnego podwieszania ładunku

Trawersy Pneumatyczne

Trawersy pneumatyczne

Trawersy pneumatyczne zwane powszechnie próżniowymi lub podciśnieniowymi, stosowane są głównie do transportu cienkich elementów płaskich, których ugięcie przy podnoszeniu oraz delikatność krawędzi może spowodować zniszczenie ładunku lub jego odczepienie. W odróżnieniu od trawersów magnetycznych można nimi transportować również materiały niemagnetyczne, co powoduje, że są często wykorzystywane do transportu blach nierdzewnych. Dodatkową zaletą jest też możliwość pobranie pojedynczej blachy z palety, co w przypadku trawersów magnetycznych bywa czasem niemożliwe. Samo podczepienie ładunku może  również obywać się zdalnie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu przez operatora.

Zalety
 • Szybkość podwieszenia ładunku
 • Możliwość podniesienia z palety pojedynczej blachy
 • Możliwość zdalnego podwieszania ładunku
 • Możliwość transportu materiałów niemagnetycznych

Chwytaki

Chwytaki

Chwytaki montowane zazwyczaj bezpośrednio na haku suwnicy, służą do szybkiego chwytania ładunków rozproszonych, takich jak luźny złom, czy śmieci w spalarniach. Są to masywne urządzenia posiadające własny układ roboczy, więc oprócz kabla zasilającego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych modyfikacji suwnicy. Z uwagi na charakter pracy oraz bezpieczeństwo, sterowanie takim chwytakiem odbywa się wyłącznie zdalnie, wykluczając bezpośredni kontakt operatora z ładunkiem. Chwytaki stosowane są zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach pracy, dlatego też ich konstrukcja jest wytrzymała i odporna na różnego typu czynniki zewnętrzne.

Zalety
 • Szybkość chwytania ładunku
 • Podnoszenie rozproszonych ładunków
 • Sterowanie zdalne
 • Masywna wytrzymała konstrukcja
Trawers stały

Trawers stały czasami też określany potocznie jako trawersa, jest podstawowym urządzeniem podhakowym, bardzo często wręcz niezbędnym do transportu niektórych ładunków. Ma to szczególnie miejsce w przypadku wiązek prętów, czy profili, które  w praktyce sprzedawane są w odcinkach 3, 6 lub 12-metrowych. O ile odcinki 3-metrowe nie sprawiają zazwyczaj problemów, to w przypadku 12 metrów zaczepienie takiego ładunku tylko w jednym miejscu może całkowicie uniemożliwić jego transport. Cechą szczególną takiego trawersu stałego jest stały rozstaw punktów zaczepienia, czyli miejsc, do których możemy podwiesić ładunek. Najczęściej wystarczą dwa takie punkty, jakkolwiek w przypadku profili bardzo smukłych i wrażliwych na ugięcie można być ich kilka. Sam trawers montuje się do suwnicy bezpośrednio na hak. Bardzo długie trawersy, montuje się na dwóch hakach, co w praktyce wymaga dwóch suwnic lub dwóch wciągników pracujących w układzie tandemowym. Zdarza się też, że takie długie trawersy montuje się na pojedynczym haku z wykorzystaniem dodatkowego zawiesia linowego lub łańcuchowego. Taki układ jest niekorzystny z powodu mniejszej stabilizacji długiego ładunku oraz obniżenia użytecznej wysokości podnoszenia, jakkolwiek często praktykowany z uwagi na aspekty ekonomiczne.

Trawers regulowany

Trawers regulowany również nazywany potocznie trawersą, posiada możliwość zmiany rozstawu punktów zaczepienia. Wiąże się to z dodatkowymi elementami ruchomymi konstrukcji oraz z nieco większa masą i ceną, jakkolwiek uniwersalność takiego rozwiązania sprawiła, że jest ono bardzo często stosowane.

Zalety
 • Możliwość transportowania długich ładunków
 • Bezpieczeństwo
 • Stabilność

            Zalety:

 • Możliwość montażu w dowolnej przestrzeni hali
 • Brak dodatkowych słupów
Trawersy elektromagnetyczne

Trawersy elektromagnetyczne wykorzystuje się głównie tam, gdzie występuje duża częstotliwość zmiany ładunku, a krótki czas jego podwieszania jest istotnym elementem procesu. Zaczepienie ładunku może odbywać się zdalnie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu przez operatora. Z uwagi na wymagane właściwości ładunku stosowane są wyłącznie do transportowania stali magnetycznych, takich jak stal S235. Ich zalety sprawdzają się szczególnie w przypadku dużych i ciężkich elementów płaskich.

Zalety
 • Szybkość podwieszenia ładunku
 • Duże udźwigi
 • Możliwość zdalnego podwieszania ładunku
Trawersy pneumatyczne

Trawersy pneumatyczne zwane powszechnie próżniowymi lub podciśnieniowymi, stosowane są głównie do transportu cienkich elementów płaskich, których ugięcie przy podnoszeniu oraz delikatność krawędzi może spowodować zniszczenie ładunku lub jego odczepienie. W odróżnieniu od trawersów magnetycznych można nimi transportować również materiały niemagnetyczne, co powoduje, że są często wykorzystywane do transportu blach nierdzewnych. Dodatkową zaletą jest też możliwość pobranie pojedynczej blachy z palety, co w przypadku trawersów magnetycznych bywa czasem niemożliwe. Samo podczepienie ładunku może  również obywać się zdalnie bez potrzeby bezpośredniego kontaktu przez operatora.

Zalety
 • Szybkość podwieszenia ładunku
 • Możliwość podniesienia z palety pojedynczej blachy
 • Możliwość zdalnego podwieszania ładunku
 • Możliwość transportu materiałów niemagnetycznych
Chwytaki

Chwytaki montowane zazwyczaj bezpośrednio na haku suwnicy, służą do szybkiego chwytania ładunków rozproszonych, takich jak luźny złom, czy śmieci w spalarniach. Są to masywne urządzenia posiadające własny układ roboczy, więc oprócz kabla zasilającego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych modyfikacji suwnicy. Z uwagi na charakter pracy oraz bezpieczeństwo, sterowanie takim chwytakiem odbywa się wyłącznie zdalnie, wykluczając bezpośredni kontakt operatora z ładunkiem. Chwytaki stosowane są zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach pracy, dlatego też ich konstrukcja jest wytrzymała i odporna na różnego typu czynniki zewnętrzne.

Zalety
 • Szybkość chwytania ładunku
 • Podnoszenie rozproszonych ładunków
 • Sterowanie zdalne
 • Masywna wytrzymała konstrukcja

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ, NAPISZ MAILA.
SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM.
POMOŻEMY I DORADZIMY.